איך להתפרנס כשעצי הפרי שלך מבודדים מאחורי גדר

תייסיר עמארנה הוא חקלאי שאדמתו מצויה זה עשרים שנה מאחורי גדר סגורה. הוא חי בכפר הפלסטיני עקבה, ש־88% מהאדמות החקלאיות של תושביו מנותקות פיזית מהקהילה עצמה.

בשנת 2002 החלו הרשויות הישראליות לבנות גדר הפרדה באורך 713 ק״מ, במטרה המוצהרת למנוע פיגועי פלסטינים מהגדה המערבית בתוך ישראל. אלא ש־85% מתוואי הגדר עוברים בתוך השטח הפלסטיני הכבוש, ולא לאורך הגבול שזכה להכרה בינלאומית. לכן, גדר ההפרדה מנתקת פלסטינים ממשפחותיהם, משירותים בסיסיים וממקורות המחייה שלהם, ומגבירה את תלותם של בני אדם בסיוע הומניטרי.

מאחורי הגדר יש לתייסיר 700 עצי זית. כדי לגדלם ולעבדם, עליו ועל העובדים שלו להשיג היתר מיוחד מהרשויות הישראליות. גם כשהיתרים כאלה ניתנים, הגישה אל אדמתו וממנה מתאפשרת רק בשעות הפתיחה של השער החקלאי הסמוך, ואלה מוגבלות מאוד.

Tayseer

"המשמעות של גישה מוגבלת היא שפעולות שצריך לבצע כל השנה, כמו חריש, דישון וטיפול בעשבים, אינן אפשריות", אמר לנו תייסיר. "לצד גל הקרה שפגע באזור בפברואר 2021, המגבלות גרמו לירידה משמעותית בתנובה". ב־2021 הפיק תייסיר כ־270 ק״ג שמן זית מהעצים שמאחורי הגדר, לעומת 700 ק״ג בשנת 2020.

שיעור האישורים של בקשות שמגישים חקלאים פלסטינים ברחבי הגדה המערבית להיתרי גישה לאדמות שלהם עצמם, המבודדות בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, ירד מ־71% ב־2014 ל־24% ב־2020. בקהילה שלו, סיפר לנו תייסיר, קיבלו תושבי הכפר כ־75 היתרים ב־2021, לעומת 90 היתרים ב־2019 וכ־180 ב־2018.

בשנת 2004, שנתיים בלבד לאחר שבניית גדר ההפרדה החלה, קרא בין הדין הבינלאומי לצדק לרשויות הישראליות לחדול מבנייתה, להסיר את המקטעים שכבר הושלמו ולבטל את כל פעולות החקיקה הנוגעות לגדר. בית הדין הבינלאומי לצדק קבע בחוות הדעת שלו שמקטעי הגדר העוברים בשטח הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, יחד עם משטר ההיתרים והשערים הנלווה אליהם, מהווים הפרה של מחויבויותיה של ישראל מתוקף המשפט הבינלאומי.

כיום, כעבור 18 שנה, המלצות חוות הדעת לא יושמו, ואי־יישומן הותיר בני אדם כמו תייסיר עם פחות הזדמנויות ועם תלות רבה יותר בסיוע הומניטרי. למעשה, הקהילה ההומניטרית זיהתה אי־כיבוד של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי כרכיב מפתח המזין את המשבר ההומניטרי הכרוני בשטח הפלסטיני הכבוש, שבו שניים מכל חמישה בני אדם זקוקים לסיוע